Arbeidsongeschiktheids-pensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van de overheid, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze WIA verplicht werkgevers om hun werknemers te verzekeren voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De WIA-uitkering gaat in na 2 jaar ziekte. Met een WIA-aanvullingsverzekering wordt deze uitkering aangevuld tot een bepaald niveau. Daarnaast helpen de verzekeraars de werknemer met zaken als een mogelijke re-integratieondersteuning om weer aan de slag te gaan. Het aanbieden van een WIA-aanvullingsverzekering getuigt dus van goed werkgeverschap.

HBR Pensioen helpt u met een collectieve vaste WIA-aanvullingverzekering

Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), of een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, bijvoorbeeld 10 procent. Gebaseerd op het sv-loon (sociale verzekeringsloon) krijgt de werknemer een aanvulling. Verdiende de werknemer meer dan het sv-loon, dan krijgt hij over dit meerdeel geen aanvulling uit de vaste WIA-aanvulling verzekering.

Waarom kiezen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen via HBR Pensioen?

De verschillende bepalingen en berekeningsmanieren maken van een arbeidsongeschiktheidspensioen een complex product. Goed advies bij het afsluiten van deze WIA-aanvullingsverzekering is daarom essentieel. De gediplomeerde pensioenadviseurs van HBR Pensioen staan u graag bij en helpen u de juiste keuzes maken in het pensioentraject. Meer weten? Neem dan vandaag nog contact op met HBR Pensioen.

Wilt u meer informatie?

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn pensioen eerder laten ingaan?

Bij de meeste pensioenregelingen gaat u met pensioen als u 68 jaar bent. U mag uw pensioen ook eerder of later laten ingaan, bijvoorbeeld tegelijk met uw 1e AOW-uitkering. Wat de gevolgen hiervan zijn voor uw situatie kunnen wij u haarfijn uitleggen.

Mag ik mijn pensioen afkopen?

Het is fiscaal niet toegestaan om zelf uw pensioen af te kopen. Een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar mag uw pensioen wel afkopen. Dit houdt in dat men de waarde van het pensioen in één keer aan u uitkeert. U ontvangt dan geen maandelijkse uitkeringen meer.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij overlijden?

Indien u een partner heeft, dan is er bij de meeste pensioenregelingen ook een partnerpensioen meeverzekerd. Dat betekent dat als u gedurende de opbouwperiode (uw werkzame leven) komt te overlijden, uw partner een nabestaandenuitkering krijgt.

Ontvangt mijn partner ook nog pensioenuitkeringen na mijn overlijden?

Dit is niet vanzelfsprekend. Bij een direct ingaand pensioen is het mogelijk om uw partner mee te verzekeren, zodat deze nog pensioenuitkeringen ontvangt na uw overlijden. Als u graag wilt dat uw partner nog uitkeringen ontvangt na uw dood, dan moet u dit samen met onze adviseurs regelen. Dit moet van te voren afgesproken worden, omdat dit invloed heeft op het uit te keren bedrag.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacyverklaring.